Súprava pre testovanie čistoty abrazíva - Elcometer 138

Pomocou tejto súpravy jednoducho a rýchlo otestujete prístomnosť rozpustných sílí v abrazíve.

Abrazívum, ktoré sa používa pri otryskávaní povrchov sa môže znečistiť rozpustnou soľou. Ak sa takto znečistené abrazívum prenesie na otryskávaný povrch a neodstráni sa pred nanesením náteru, môže dôjsť k predčasnému poškodeniu náteru alebo k rýchlejšej korózii. 

Pomocou súpravy na testovanie čistoty abrazíva tomuto ľahko predídete a budete mať istotu, že povrch nie je rozpustnou soľou  znečistený.

Mgr. Radana Brábníková

Margita Brišová