Hrúbkomer MG 401w

Presný hrúbkomer MG-401w pre precízne meranie nemagnetického náteru na kovových podkladoch.

 • Bol vyvinutý pre precízne meranie nemagnetického náteru na kovových povrchoch
 • MG-401 je používaný na meranie lakových vrstiev, izolačných náterov alebo na určenie hrúbky plastickej fólie ležiacej na oceli
 • Výsledok merania je zobrazený v μm alebo tisícinách palca (1/1000 palec)
 • Vysokú presnosť meraní zaisťuje veľmi precízna 16 bodová továrenská kalibrácia
 • Pre neobvyklé hrúbky izolačnej vrstvy je možné 3 bodové kalibrovanie užívateľom na volne vybranej hrúbke
 • Možnosť uchovávania 3 charakteristík pre užívateľské kalibrovanie v pamäti prístroja
 • Poplachová funkcia, ktorá umožní po uložení maximálnych a minimálnych hodnôt signalizáciu ich prekročenia na displeji
 • Vstavané hodiny s dátumom
 • Vnútorný datalogger umožní zaznamenať až 240 meraní s časom a dátumom
 • Funkcia nájdenia maximálnej, minimálnej a priemernej hodnoty výsledkov meraní, uložených v pamäti prístroja
 • Uchovanie charakteristík, kalibračných dát a nameraných výsledkov je v energeticky nezávislej pamäti
 • Možnosť prepojenia s PC cez sériové rozhranie alebo pripojenie štandardnej tlačiarne
 • Napájanie batériou alebo 12V adaptérom
 • Záruka 24 mesiacov

Fotogaléria

Mgr. Radana Brábníková

Margita Brišová