Pravítko na meranie zvarov Elcometer 147

Pomocou pravítka na meranie zvarov Elcometer 147 môžete merať parametre ako napr. uhol prípravy, nevyrovnanosť, veľkosť a dĺžka rohových zvarov, hĺbka zárezov a jamiek a pod.

 

Prarametre zvarov

  • Uhol prípravy (0° - 60°)
  • Nevyrovnanosť (vysoká – nízka)
  • Veľkosť rohových zvarov
  • Dĺžka rohových zvarov
  • Množstvo prebytočného zvarového kovu
  • Hĺbka zárezov
  • Hĺbka jamiek
  • Všeobecné lineárne meranie do 60 mm
  • 2 mm test zaoblenia hrán

Fotogaléria